Zaznacz segment mieszkalny, aby zobaczyć zrzut mieszkania.

a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4