Jak kupić ?

Jak kupić mieszkanie w Przyjaznym Zakątku?

Budynki przy ul. Działkowej są pierwszą inwestycją KTBS kierowaną na sprzedaż a środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na renowację trzech śródmiejskich kamienic.

Cena sprzedaży lokalu będzie ustalona w drodze aukcji na zawarcie umowy sprzedaży lokalu, prowadzonej w formie licytacji.
Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego zostanie ustalona po ostatecznym rozliczeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przyjazny Zakątek” w Katowicach-Giszowcu w rejonie ulic Działkowej, Kwiatowej i Przyjaznej z uwzględnieniem aktualnych na dzień ogłoszenia licytacji cen rynkowych nowych lokali mieszkalnych. Aktualnie przewidywana cena wywoławcza oscyluje pomiędzy 700 a 800 tys. złotych i jest uzależniona od wielkości lokalu mieszkalnego, przynależnego ogródka i lokalizacji miejsc postojowych.

Aby otrzymywać na bieżąco informację o tej inwestycji i trybie sprzedaży zapraszamy zapraszamy do kontaktu przez formularz znajdujący się na stronie głównej.